Nieuw aanbod in Gent: casusoverleg rond perinatale mentale gezondheid

Het Gents Netwerk Perinatale Mentale Gezondheid (PMG) ontwikkelde een nieuw aanbod waarbij je casussen rond perinatale geestelijke gezondheid kan bespreken met experten. Tijdens zo’n sessie krijg je als hulpverlener advies om verder te gaan met de casus.

 

 

 

 

Praktisch

De casusoverleggen gaan online door. Je kan een casus of vraag tot 2 weken voordien insturen naar de moderator. Hiervoor dien je gebruik te maken van dit sjabloon (in de notities staat meer uitleg over de methodiek). De moderator zal de casussen verzamelen. Indien er meerdere casussen of vragen worden ingestuurd, zal met de deelnemers van het casusoverleg bekeken worden welke prioritair zijn. De moderator zal ook de belangrijkste conclusies in het sjabloon noteren en achteraf doorsturen naar de deelnemers van dat casusoverleg.
 

Moderatoren

Rita Van Damme (Rita.VanDamme@uzgent.be), psycholoog perinatale mentale gezondheid UZ Gent

Dr. An-Sofie Van Parys (An-Sofie.VanParys@uzgent.be), vroedvrouw perinatale mentale gezondheid UZ Gent
 

Planning casusoverleggen 2022

Op volgende data vinden er casusoverleggen plaats:

  • 20/4 van 12-13u
  • 7/6 van 14-15u
  • 7/9 van 12-13u
  • 3/10 van 14-15u
  • 23/11 van 12-13u
  • 20/12 van 14-15u

Deze overleggen gaan online door via Zoom. Klik hier voor het overzicht met data en moderatoren, de deadlines voor het insturen van de casus en de meeting ID’s en wachtwoorden voor de overleggen.
 

Meer weten over perinatale mentale gezondheid in Gent?

Wanneer huisartsen in samenwerking met de gynaecoloog de zwangerschap opvolgen, wordt er voorgesteld om bij de 24-26 weken controle te screenen naar de perinatale GGZ*. De flowchart over hoe je dit kan aanpakken vind je terug in het protocol gedeelde zwangerschapsopvolging (p. 10-11). Je kan er ook contactgegevens terugvinden voor overleg.

*Let op: het bevragen van de risicofactoren in het begin van de zwangerschap (zo snel mogelijk; op 6-8 weken) (zie ook bovenstaand protocol) is essentieel en belangrijker dan de screening op 24-26 weken.