Multidisciplinair project 'Conservatieve aanpak van vasculaire claudicatio intermittens'

De WVVK (Wetenschappelijke Vereniging Vlaamse Kinesitherapeuten) is de trekker van een multidisciplinair project inzake de beste aanpak van vasculaire claudicatio intermittens (etalagebenen), dat in 2018 van start gaat in Gent en Leuven. De huisarts en kinesitherapeut staan centraal in de aanbevolen conservatieve behandeling van de claudicatiopatiënt.

Waarom dit project?

Het project is een uitvoering van de KCE-richtlijn van 2014, waarin (op p. 10 van de synthese) te lezen staat dat de primaire behandeling van de arteriële claudicatio intermittens (bevestigd door anamnese, klinisch onderzoek en bloeddrukmeting bij enkel en arm nl. E/A-index < 0,9) een conservatieve aanpak is, namelijk de aanpassing van cardiovasculaire risicofactoren (via ‘lifestyle change’ en ev. medicatie) én gesuperviseerde oefen- en staptherapie. De resultaten van een conservatieve aanpak zijn op termijn beter dan de invasieve therapie, zowel qua stapafstand, levenskwaliteit, heringreep, complicaties en -uiteraard- kostenefficiëntie. Basisprincipe is het ‘stepped-care-model’ (Fokkenrood 2015 en www.steppedcare.net): eerst conservatieve behandeling van stabiele arteriële claudicatio intermittens. Indien er na 3 maanden (te) weinig resultaat bereikt werd, kan eventueel invasief ingegrepen worden.    
    
De WVVK krijgt financiële steun van Fod Volksgezondheid (via EBMpracticenet) voor de huidige voorbereidingen.

WVVK haalde de mosterd bij onze Noorderburen. Reeds een 5-tal jaar bestaat daar claudicationet.nl, een geïntegreerd zorgnetwerk dat patiënten, kinesitherapeuten, huisartsen en vaatchirurgen met elkaar in contact brengt. De efficiënte aanpak van deze organisatie heeft er, samen met de druk op de regelgeving, voor gezorgd dat de Nederlandse zorgverzekeraars een aanzienlijke besparing kunnen verwachten. Een argument waar men ook in België niet blind kan voor blijven! Met dit pilootproject proberen de initiatiefnemers de goede aspecten van het Nederlandse model binnen te halen.

Verloop proefproject

Vooreerst worden zowel in Gent als in Leuven 20 kinesitherapeuten degelijk opgeleid betreffende de aandoening, risicofactoren en gedragsverandering, en oefentherapie. Ook wordt een uniform registratie- en communicatieprotocol (met de huisarts) opgesteld. De opleiding voor de kinesitherapeuten gaat door op 2 december 2017 in Zaventem, en wordt verzorgd door de lesgevers die betrokken zijn bij claudicationet.nl.

Daarna komt een infocampagne voor artsen en patiënten, zodat begin 2018 de eigenlijke uitrol kan plaatsvinden.    
    
Bij een positieve uitkomst van het project start in 2019 een nationale campagne voor deze conservatieve behandeling van de stabiele vasculaire claudicatiopatiënt.          

Interesse?

Heeft u als arts een patiënt die volgens u in aanmerking komt voor de conservatieve therapie of heeft u vragen over dit project, mail naar Bruno Zwaenepoel.    
Heeft u als kinesitherapeut interesse in de behandeling van claudicatiopatiënten, mail naar Bruno Zwaenepoel.   
    
Bron afbeelding: claudicationet.nl