Mind-Spring voor asielzoekers en vluchtelingen

In het najaar staan er weer verschillende Mind-Springcursussen op het programma voor asielzoekers en vluchtelingen. Verwijs uw patiënten door naar deze gratis sessies.

Mind-Spring is psycho-educatie voor asielzoekers en vluchtelingen, een reeks van zes sessies gegeven in de eigen taal door een opgeleide ervaringsdeskundige samen met een medewerker van CAW of OCMW. De reeks is gratis dankzij de financiële ondersteuning van de Dienst Gezondheid van de Stad Gent.

Infosessie zaterdag 5 november 10u, reeks op zaterdagen vanaf 12 november van 10-12

Bij In-Gent, Blekerijstraat 55:

*Pashtu

*Tigrinya (groep 1)

*Arabisch

Op maandagen 10-12u vanaf 7 november bij In-Gent, Koopvaardijlaan 3:

*Tigrinya (groep 2)

 

In de bijlage vindt u de folders.

Pashtu is een van de officiële talen in Afghanistan.

Tigrinya wordt gesproken in Eritrea (het is niet gelijk aan het Amhaars).

 

Op de website www.mindspring.be vindt u de cursussen ook. Geïnteresseerden mogen zonder aanmelding komen naar de infosessie. Aangemelden krijgen voorrang. Aanmelden kan via mail naar desiree.derksen@in-gent.be.

Bron foto: http://www.mindspring.be/nl/fotos-en-verhalen