Lokaal overleg apothekers en huisartsen gevraagd

U heeft er ongetwijfeld al over gelezen: Vanaf 1 oktober kan een apotheker begeleidingsgesprekken voorstellen aan patiënten die een astmabehandeling met inhalatiecorticosteroïden aanvatten. Chronische zorg is bij uitstek een multidisciplinair gegeven en zeker bij deze materie is het enorm belangrijk dat huisartsen en apothekers samenwerken.

Wil u wel wat extra informatie rond dit initiatief? Wil u samen nadenken over lokale taakafspraken? Het LMN (Lokaal Multidisciplinair Netwerk) Samen in Zorg organiseert in het najaar een overlegvergadering tussen huisartsen en apothekers. De voorzitter van KOVAG (Koninklijk Oost-Vlaams Apothekersgild), apr. G. Heungens, en/of apr. M. Haems (directeur beroepsmanagement) zullen er alvast bij zijn.

Bent u als huisarts geïnteresseerd om deel te nemen aan dit overleg? Geef voor 25 oktober een seintje via eline.beddeleem@hvg.be.