Leeftijdsuitbreiding terugbetaling eerstelijnspsychologische zorg

Vanuit de netwerken geestelijke gezondheid in Oost-Vlaanderen wenst men het recent uitgebreide aanbod omtrent eerstelijnspsychologische zorg in de kijker te zetten. Zowel kinderen/jongeren, volwassenen als ouderen kunnen nu, via verwijzing van hun arts, een beroep doen op terugbetaling van 4 (tot max. 8) eerstelijnspsychologische sessies bij een klinische psycholoog/orthopedagoog. 

Meer info hierover vindt u ook terug in de flyer “eerstelijnsactoren”.

Voor de meest actuele lijst met contactgegevens van psychologen/orthopedagogen die ELP-sessies organiseren, kunt u terecht op de websites van de desbetreffende GG-Netwerken:

  • Het PAKT – Netwerk geestelijke gezondheid Gent-Eeklo-Vlaamse Ardennen
  • RADAR - Netwerk geestelijke gezondheid kinderen en jongeren - Netwerk geestelijke gezondheid kinderen en jongeren

Daarnaast worden u ook nog een verwijsbrief voor artsen en de flyer van het netwerkpunt RADAR ter beschikking gesteld.