Klachtenformulier werpt vruchten af

In juni lanceerden we een centraal klachtenformulier op deze website. De respons die we terugkrijgen van de betrokken personen en instanties, is constructief en hoopgevend.

Het klachtenformulier kan gebruikt worden door verschillende doelgroepen. Heb je als huisarts een klacht over het ontslagmanagement van een ziekenhuis (ook psychiatrische ziekenhuizen komen in aanmerking), over een voorval tijdens de wachtdienst, enzovoort? Dan kan je dat melden via het formulier. Ook patiënten kunnen hier terecht met hun klachten.

Afhankelijk van het type klacht wordt deze aan de bevoegde persoon of instantie bezorgd, die verder contact met je zal opnemen. Meer informatie m.b.t. wat er met je klacht over de wachtdienst gebeurt, lees je in het vernieuwde Huishoudelijk Reglement Klachtenbehandeling.

Positieve reacties ziekenhuizen

Sinds de lancering van het klachtenformulier tot eind oktober werden 22 klachten geregistreerd. De klachten gaan meestal over communicatie tussen huisartsen en ziekenhuizen (ontslagmanagement, de wijze waarop verslagen zijn gemaakt, verslagen die niet toekomen, enz.). Via de ziekenhuizen vernamen we dat de klachten nauw worden opgevolgd en dat ze zich engageren om er mee aan de slag te gaan. Huisartsen bevestigen dit.

Wat vind jij ervan?

Als Huisartsenvereniging Gent streven we ernaar de kwaliteit van onze dienstverlening constant te verbeteren. Daarvoor hebben we input nodig. Heb je tips om onze klachtenprocedures nog verder op punt te stellen? Laat het ons weten via info@hvg.be.