KCE-persbericht: Chirurgie tegen zwaarlijvigheid: werkt het en is het veilig, ook voor jongeren?

In juni bracht het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) een nieuw persbericht uit dat de effectiviteit en veiligheid van metabole en bariatrische chirurgie (MBS) behandelt. Het  KCE onderzocht samen met het Intermutualistisch Agentschap (IMA) de werkzaamheid en veiligheid van deze chirurgie, en ging na of het opportuun is om deze terugbetaling uit te breiden naar jongeren of naar volwassenen met type 2 diabetes en een BMI tussen 30 en 35.

In 2016 (meest recente gegevens) werden er in ons land meer dan 13.000 operaties bij nieuwe patiënten uitgevoerd om gewicht te verliezen. De laatste 7 jaar nam dit soort ingrepen met bijna 80% toe. De ziekteverzekering (RIZIV) betaalt MBS vandaag terug bij volwassenen vanaf 18 jaar met een Body Mass Index (BMI) van minstens 40 (morbide obesitas) of van minstens 35 (ernstige obesitas), dit laatste in combinatie met o.a. type 2 diabetes. Deze voorwaarden zijn ondertussen meer dan 10 jaar oud, en zijn misschien aan herziening toe. Het KCE onderzocht daarom de werkzaamheid en veiligheid van MBS, en ging na of een uitbreiding van deze terugbetaling naar jongeren onder de 18 jaar, en naar volwassenen met type 2 diabetes en een BMI tussen 30 en 35 (matige obesitas) aangewezen is. Het volledige persbericht vindt u hier.