Jury pilootprojecten "thuishospitalisatie" gezocht

De overheid is op zoek naar experten om deel te nemen aan een jury i.v.m. pilootprojecten ‘thuishospitalisatie’. Heeft u expertise in één van de domeinen oncologie, psoriasis, complexe wondzorg, intraveneuze antibiotica of thuishospitalisatie? Dan kunt u zich kandidaat stellen.

In mei 2016, heeft minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid een oproep gelanceerd voor pilootprojecten ‘thuishospitalisatie’. U kan deze oproep nalezen via de volgende link : http://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/oproep_thuishospitalisatie_-_nl.pdf

De procedure tot kandidaatstelling werd afgesloten op 16 september 2016 en op dit moment is de overheid op zoek naar experten om deel te nemen aan een jury die instaat voor de kwalitatieve evaluatie van de kandidaturen.

Deze evaluatie betreft de inhoudelijke elementen van de projecten. De financiële elementen zullen beoordeeld worden door de administratie.

Bent u geïnteresseerd om deel te nemen aan deze jury? Bij een positief antwoord, zal u gevraagd worden maximum 4 projectvoorstellen te evalueren in de loop van deze maand oktober, op basis van een evaluatierooster.

 

Stel u kandidaat ten laatste donderdagavond 13 oktober a.d.h.v. een kort curriculum vitae met beschrijving van uw professioneel profiel en uw huidige beroepsfunctie.

In de week van 17 oktober zullen de verschillende leden van de jury de dossiers om te evalueren ontvangen. Er zal u ook gevraagd worden een formulier belangenconflict en ook een formulier waarin u aangeeft alle gegevens vertrouwelijk te behandelen in te vullen.