Jodiumtabletten enkel zinvol voor specifieke doelgroepen

België beveelt al langere tijd aan dat bepaalde doelgroepen zoals kwetsbare groepen, personen die binnen een zone van 20 km rond nucleaire sites wonen en collectiviteiten waar kinderen verblijven, jodiumtabletten in huis halen. Preventief jodiumtabletten innemen heeft geen enkele zin. 

Nieuwsberichten over kernwapens zorgden de voorbije week voor extra interesse in jodiumtabletten. De essentiële informatie over het gebruik van jodiumtabletten vind je op de website www.nucleairrisico.be.

 

Wie moet jodiumtabletten in huis halen?

Hoe jonger, hoe meer kans op schildklierkanker door radioactief jodium. Hoe dichter bij een nucleaire site, hoe groter de mogelijke blootstelling aan radioactief jodium bij een nucleair ongeval.

Daarom krijgen in het ganse land de kwetsbare groepen het advies om jodiumtabletten in huis te halen: gezinnen met kinderen en adolescenten tot 18 jaar, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. Binnen de zone van 20 kilometer rond de nucleaire sites (10 kilometer voor IRE Fleurus) halen naast de kwetsbare groepen best ook alle andere inwoners jodiumtabletten in huis. Buiten deze zone krijgen naast de kwetsbare groepen ook de collectiviteiten waar kinderen verblijven (crèches, scholen, jeugdinstellingen…) het advies om jodiumtabletten af te halen.

Burgers die niet tot deze specifieke doelgroepen behoren, moeten geen jodiumtabletten in huis halen omdat het risico sterk daalt met de leeftijd én de afstand tot het incident. Ze kunnen op eigen vraag wel een doosje jodiumtabletten verkrijgen bij de apotheek. Lees hier meer over de verschillende contra-indicaties.
 

Wanneer dienen jodiumtabletten preventief te worden ingenomen?

Jodiumtabletten mogen enkel worden ingenomen als de overheid dit uitdrukkelijk aanbeveelt via radio, tv, internet, sms of luidsprekers. De optimale periode om de tabletten in te nemen is in de tijdspanne van maximaal 6 uur vóór tot op het moment van de blootstelling aan het radioactieve jodium (de blokkade van de opname van radioactief jodium is dan bijna 100%). Kaliumjodide kan ook nog een beschermend effect hebben als het later wordt ingenomen, zelfs tot 3 à 4 uur na het begin van de blootstelling.

 

Heb je nog vragen? Check dan zeker deze FAQ voor zorgverleners.
 

Bron: Domus Medica