HVG verwelkomt artsen Sint-Denijs-Westrem en Zwijnaarde

Vanaf 1 januari behoren de deelgemeenten Sint-Denijs-Westrem, Zwijnaarde en Afsnee tot het werkingsgebied van de HVG. Dit wil zeggen dat de huisartsen en inwoners van deze deelgemeenten voortaan deel zullen uitmaken van onze kringwerking en wachtgebied.

Deze uitbreiding komt er naar aanleiding van de oprichting van de ELZ Gent en op vraag van de stad Gent om een uniform wachtsysteem te voorzien voor alle Gentenaars. De raden van bestuur van de 2 betrokken kringen (HVG en HAK Schelde-Leie) kwamen tot het akkoord dat vanaf 1 januari de 12 artsen van deze deelgemeenten volwaardig lid zullen worden van de HVG en deel zullen nemen aan de weekendwacht. Voor de weekwacht wordt er een overgangsperiode voorzien van een jaar. Tijdens dit overgangsjaar zal de HVG de weekwachtgebieden hertekenen.