Huisartsen mogen geen ADHD vaststellen

De diagnose van ADHD moet voorbehouden worden voor specialisten die daarvoor zijn opgeleid, stelt de Hoge Gezondheidsraad in een aanbeveling op vraag van minister Onkelinx.

Huisartsen mogen enkel medicamenten voorschrijven voor een behandeling die door een kinder- of jeugdpsychiater is gestart. Dan nog is een jaarlijkse controle bij de specialist aanbevolen. In 2011 werden in ons land 894.000 verpakkingen methylfenidaat verkocht. Slechts 495.269 verpakkingen werden terugbetaald, wat erop wijst dat ze allicht niet werden voorgeschreven door een specialist.

Dr. Jo Lebeer (UZA), gespecialiseerd in kinderen met ontwikkelingsstoornissen, bevestigt dat er te veel methylfenidaat wordt voorgeschreven. “De druk op huisartsen en kinderpsychiaters is erg groot, en daar probeert Onkelinx terecht een rem op te zetten." "Maar de manier waarop is fout", vervolgt hij. "Ze focust alleen op het einde van het verhaal. Huisartsen zijn - mits de nodige bijscholingen - goed in staat om de diagnose ADHD te stellen. Zij worden tenslotte opgeleid om breed te diagnosticeren, ook psychiatrische aandoeningen. Of mogen huisartsen binnenkort ook geen depressie of slaapstoornissen meer vaststellen? Ook die medicatiegroepen worden vandaag te frequent voorgeschreven, door zowel huisartsen én specialisten.”