Hoe groot is uw onveiligheidsgevoel als huisarts?

De HVG wil in kaart brengen hoe het gesteld is met de veiligheid in de huisartsenpraktijken en tijdens de wachten. Neem deel aan onze enquête en geef uw mening, ervaringen en ideeën door. Zo krijgen we een realistische kijk op de problematiek en bepalen jullie mee welke acties op het terrein nodig zijn!

Waarom deze enquête?

Het thema "veiligheid" leeft onder de huisartsen, getuige hiervan initiatieven zoals PRaag. Het valt ons op dat als je het thema actief ter sprake brengt bij artsen, er een hele hoop ervaringen komen bovendrijven. Vaak gaat het dan niet enkel om feiten, maar vooral de emoties met name het onveiligheidsgevoel. Graag willen we als Huisartsenvereniging wat meer vat krijgen op dit thema om te zien waar we ondersteuning kunnen bieden. Gezien de heterogeniteit van ons ledenbestand (qua praktijkvorm, geslacht, regio en aantal jaren beroepservaring) hopen we op voldoende respons om een goede analyse te kunnen maken.

Vul dus de enquête in! Dit neemt slecht 10 minuten van uw tijd in beslag.

Link naar de enquête: https://nl.surveymonkey.com/r/MKBMGQZ.

We verwerken de resultaten in een rapport en distilleren hier dan prioriteiten uit waarmee we aan de slag zullen gaan hetzij op het werkveld, hetzij op beleidsniveau.

Wenst u nog bijkomende info of heeft u nog vragen mbt dit initiatief? Dan kan u contact opnemen met dr. Steven Simoens.