HGR-advies: Vegetarische voeding

In dit wetenschappelijk advies, waarin richtsnoeren worden aangeboden voor beleidsmakers inzake volksgezondheid, formuleert de Hoge Gezondheidsraad van België aanbevelingen voor de Belgische bevolking waarvan het voedingspatroon hoofdzakelijk of geheel beperkt is tot voedingsmiddelen van plantaardige oorsprong.

Het doel van dit advies is om specifieke aanbevelingen te formuleren voor zuigelingen, kinderen, zwangere vrouwen, moeders die borstvoeding geven en ouderen die hen in staat stellen voedingstekorten of toxische risico's in verband met hun voedingskeuzes te vermijden.