Het Bevolkingsonderzoek Borstkanker wordt gefaseerd terug opgestart

Na de heropstart van de Bevolkingsonderzoeken Baarmoederhals- en Dikkedarmkanker op 11 mei gaat nu ook het Bevolkingsonderzoek Borstkanker gefaseerd terug van start.

Het Centrum voor Kankeropsporing start met het verzenden van uitnodigingsbrieven, en de eerste afspraken zijn voorzien vanaf 29 juni. Iedereen kan ook nu tijdens Corona in alle veiligheid deelnemen aan het Bevolkingsonderzoek Borstkanker. Hiervoor zijn maatregelen getroffen in de mammografische eenheid en rekenen we ook op de medewerking van de deelneemsters. De meest actuele info vind je op de website.

De vrouwen die een afspraak hadden tussen 16 maart en 28 juni worden met voorrang ingepland. Zij krijgen hiervoor een nieuwe uitnodigingsbrief met een nieuwe afspraak. Aangezien de beschikbaarheid van afspraken erg kan verschillen door de diverse maatregelen die genomen werden om veilig te werken, zal de uitrol echter niet overal even snel kunnen gaan.

In de ziekenhuizen is ook voldoende capaciteit om bijkomende onderzoeken uit te voeren na een afwijkend screeningsresultaat.