Heeft u een klacht?

Heb je als huisarts een klacht over het ontslagmanagement van een ziekenhuis, een voorval tijdens de wachtdienst, enzovoort? Dan kun je deze vanaf heden indienen via het centraal klachtenformulier op onze website. Ook patiënten kunnen hier terecht met hun klacht.

Afhankelijk van het type klacht wordt deze aan de bevoegde persoon of instantie (coördinator HVG, ombudsdienst HVG, ombudsdienst ziekenhuis, ...) bezorgd, die verder contact met je zal opnemen. Meer informatie m.b.t. wat er met je klacht over de wachtdienst gebeurt, lees je in het vernieuwde Huishoudelijk Reglement Klachtenbehandeling.

Het klachtenformulier is toegankelijk via de homepagina van www.hvg.be door in de menubalk op 'Klachtenformulier' of bij In de kijker op 'Ik heb een klacht' te klikken.