Gezondheidsgidsen in tijden van Corona

In Gent loopt het project van de community health workers (CHW’s) of gezondheidsgidsen. In essentie zijn de gezondheidsgidsen vrijwilligers die vanuit hun vertrouwensband een brugfunctie hebben om kwetsbare personen en gezinnen toeleiden én de weg te wijzen binnen de gezondheids- en welzijnszorg. 

 

Welke taken kunnen gezondheidsgidsen opnemen?

 1. Toeleiden van mensen naar eerstelijns gezondheids- en welzijnszorg
  • Begeleiden naar zorg- en welzijnsinstellingen: ziekenhuis, dokter, tandarts, ziekenfonds, Kind en Gezin, OCMW – medische kaart enzovoort. 
  • Duidelijkheid scheppen in het zorglandschap: het bestaan of werking van het gezondheidszorgsysteem en gezondheidsdiensten,… 
    
 2. Toeleiden van mensen naar laagdrempelig leefstijlaanbod
  • Enerzijds het geheel aan activiteiten (vaak groepsessies) ter versterking van de gezondheidsvaardigheden rond specifieke thema’s zoals beweging, gezonde voeding, mondzorg, mentale veerkracht, rookstop enz. 
  • Anders het individueel preventieaanbod: diëtisten, tabakologen, beweegcoaches, mondhygiënisten. 
    
 3. Ondersteuning bij kwetsbare groepen in gebruik van gezondheids- en welzijnszorg
  • Mensen herinneren aan de afspraken (bellen of sms), verder opvolgen van de afspraken, overzicht behouden, thuis oppikken, de weg tonen, 
  • Continuïteit bieden, geruststellen, vertrouwen geven, een luisterend oor zijn,… 
  • Het probleem helpen uitleggen in het Nederlands 
    
 4. Promoten gezondheidsgedrag
  • Gezondheidsvaardigheden versterken 
  • Bespreekbaar maken van thema’s (ter promotie van gezondheidsgedrag): anticonceptie, psychische kwetsbaarheid, dementie, voeding, beweging, rookgedrag en kinderen, alcohol en druggebruik
     
 5. Signaleren ongelijkheid en structurele toegankelijkheidsproblemen binnen de eerstelijnsgezondheids- en welzijnszorg
  • Vanuit verhalen/frustraties proberen detecteren: aandacht hulpvraag en problemen zien.
  • Signaalfunctie bij het detecteren van problemen (bijvoorbeeld: lange wachtlijsten, toegankelijkheid van diensten,…
     
 6. In het kader van vereenzaming en de Coronacrisis 
  • Preventieve huisbezoeken brengen (ism lokale dienstencentra)
  • Mensen gedurende een bepaalde tijd opvolgen: er zijn voor mensen, mensen hun verhaal laten vertellen, hen laten ventileren, aanwezigheid, een luisterend oor bieden, samen wandelen enzovoort. 

Velen van de gezondheidsgidsen hebben vanuit hun achtergrond of ervaring meer voeling met de problemen van mensen in een kwetsbare context. Ter ondersteuning volgen ze een kortdurige opleiding en intervisiemomenten. 

Gezondheidsgidsen in tijden van Corona

Elke dag stelt de dreiging door COVID-19 ons allemaal voor vele uitdagingen. Deze langdurige crisis heeft een belangrijk psychosociale impact op mensen. Veel cliënten/patiënten zijn angstig en voelen zich vereenzaamd door de beperkte sociale contacten en het stopzetten van alle dagdagelijkse activiteiten. 

Tijdens en in de nasleep van de lockdown 1 (maart, april, mei 2020) werden de gezondheidsgidsen ingezet ter ondersteuning van mensen met een verhoogd risico op psychosociaal lijden door de ‘social distancing’ maatregelen. We volgden mensen een bepaalde tijd op: er zijn voor mensen, mensen hun verhaal laten vertellen, hen laten ventileren, aanwezigheid, een luisterend oor bieden, samen wandelen. 

Uit de evaluatie bleek een positieve trend waar te nemen  in emotionele steun, sociale isolatie, sociale participatie en angst voor corona bij mensen die een gezondheidsgids over de vloer kregen. Daarnaast scoort de tevredenheidsschaal van de cliënten/patiënten over de algemeen lijn hoog met een gemiddelde van 8/10. 

De inzet van gezondheidsgidsen heeft potentieel om in gezondheidscrisissen als deze, maar ook in rustiger tijden, de eerstelijnszorg te ondersteunen om vooral kwetsbare bevolkingsgroepen een betere zorg te bieden.
In deze zware tweede golf, willen we blijvend inzetten op mensen die binnen hun sociaal isolement dreigen af te glijden en hen de nodige aandacht geven. De gezondheidsgidsen doen dit aan de hand van telefoongesprekken, whapsappberichten, sms’n, drempelbezoeken, wandelingen enzovoort.

Heb je zelf cliënten/patiënten die nood hebben aan een luisterend oor? Doe dan een aanvraag via https://chwgent.be/ (Formulieren – nieuw dossier aanmaken). Noteer zeker wat er van de gezondheidsgids verwacht wordt. We zoeken naar een geschikte gezondheidsgids om jouw cliënt/patiënt verder te ondersteunen en houden je ook op de hoogte. 

Voor meer informatie kan je terecht bij Lieve Vanoverschelde Lieve.vanoverschelde@ocmw.gent of 0471 55 29 16 (Coördinator Community Health Workers / gezondheidsgidsen)