GEZOCHT: huisartsen voor interview over patiëntes met een alcohol- of drugprobleem

Bent u bereid mee te werken aan een onderzoek naar de detectie en doorverwijzing van vrouwen met een alcohol- of drugprobleem door de huisarts? Welke rol speel je bij het stellen van de diagnose, hoe ervaar je de samenwerking met andere hulpverleners, welke barrières en mogelijke verbeteringen zijn er?

In het kader van een masterproef voor de opleiding Management en Beleid in de Gezondheidszorgen aan de Universiteit Gent, doet Justine Desloovere onderzoek naar de detectie en doorverwijzing van vrouwen met een alcohol- of ander drugprobleem door de huisarts.

Deze explorerende studie wil nagaan hoe huisartsen hun rol percipiëren binnen het stellen van de diagnose, welke barrières ervaren ze, hoe ervaren ze de samenwerking met andere hulpverleners in de eerste en tweede lijn, waar zien ze pistes tot verbetering in het diagnosticeren en opvolgen van patiëntes met een alcohol- en drugverslaving.

Vervolgens zoekt ze een aantal respondenten die bereid zijn een interview af te nemen. Dit zou een enorme grote hulp bieden!

Interesse of meer informatie? Contacteer via Justine.Desloovere@Ugent.be of +32 476 01 47 98