GEZOCHT: enthousiaste deelnemers voor werkgroep rond jonge mantelzorgers

Het Lokaal Welzijnsbeleid/Huis van het Kind Gent is op zoek naar enthousiaste deelnemers voor hun werkgroep rond jonge mantelzorgers.

Vanaf 2019 start het team Gezondheid en Gezin samen met !DROPS een 3-jarig project rond jonge mantelzorgers. We definiëren jonge mantelzorgers als jongeren van 15 tot 25 jaar die opgroeien met een familielid (ouder, broer/zus, grootouder,...) met een chronische ziekte, een beperking, een psychische problematiek, een verslaving, enzovoort. Bedoeling is om een ondersteuningsaanbod uit te werken voor de jonge mantelzorgers. Hierbij zullen we vertrekken vanuit de noden en behoeften die zij zelf aangeven. In eerste instantie zoeken we dus een aantal jonge mantelzorgers om samen mee aan de slag te gaan rond hun noden en behoeften.

Hiervoor willen we een diverse werkgroep oprichten, bestaande uit personen die vanuit hun organisatie in contact komen met deze jongeren en hen kunnen toeleiden naar ons project. Met deze werkgroep willen we enerzijds dieper ingaan op de ervaringen die zij reeds hebben met jonge mantelzorgers en ondersteuning die zij eventueel al aanbieden en anderzijds nieuwe pistes voor een overkoepelend en geïntegreerd ondersteuningsaanbod verkennen.

Wil jijzelf hieraan een steentje bijdragen of ken je iemand die hierin geïnteresseerd zou zijn, laat het ons dan gerust weten!

Een eerste infomoment rond dit project is maandag 11 februari van 14u tot 16u. Locatie: AC Portus (Keizer Karelstraat 1, Gent), 2de verdieping, lokaal 2.29.

De eerste maanden van het project zullen we regelmatig trachten samen te komen (ongeveer tweemaandelijks tot driemaandelijks). Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met jullie beschikbaarheden.

We hopen alvast op veel enthousiasme om dit project voor én door jonge mantelzorgers mee leven in te blazen!

Graag een seintje vooraf via Els.DeVos@stad.gent indien jij (of een collega) aanwezig zullen zijn.

Heb je nog vragen, contacteer me gerust!