Gebruik van formulier HA01

Via de wet van 08/07/1964 betreffende de Dringende Geneeskundige Hulpverlening (DGH) werd het 112-systeem opgericht. Deze impliceert dat de patiënt naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gevoerd wordt met een functie gespecialiseerde spoedgevallenzorg én die erkend zijn binnen het 112-systeem. De wet voorziet echter een gelimiteerde lijst met gevallen waar het mogelijk is om af te wijken van het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

 

Zo mag de MUG afwijken

  • wegens een patiënt die om diagnostische en/of therapeutische redenen naar een andere 112-erkende spoedgevallendienst moet dan de dichtstbijzijnde spoedgevallendienst
  • in geval van een medisch rampenplan
  • in geval van een medisch dossier in een ander ziekenhuis dan het dichtstbijzijnde ziekenhuis

De huisarts kan in dit laatste attesteren dat een patiënt naar een ander ziekenhuis moet dan het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Aan deze mogelijkheid zijn enkele wettelijke voorwaarden verbonden, met name

  1. dat het om “kwestieuze pathologie” gaat en het medisch dossier aldus absoluut noodzakelijk is voor de behandeling
  2. het ziekenhuis op die campus een functie gespecialiseerde spoedgevallenzorg heeft én
  3. de afwijking niet meer dan 10 minuten rijden extra omvat in vergelijking met het dichtstbijzijnde ziekenhuis

Als huisarts kan u op voorhand een gestandaardiseerd attest (HA01) schrijven waarin u het ziekenhuis aanduidt en de pathologie waarvoor de patiënt in behandeling is.