Enquête: Zelfmedicatie bij Vlaamse huisartsen

Beste collega,
 
Mijn naam is Ruth Debeuckelaere, huisarts-in-opleiding aan de Universiteit Gent. In het kader van mijn masterthesis onderzoek ik door middel van deze enquête het fenomeen van zelfmedicatie bij huisartsen en HAIO’s

Zelfmedicatie en zelfbehandeling is een wijdverspreid fenomeen onder artsen. De prevalentie van zelfmedicatie loopt op tot 90% (afhankelijk van het onderzoek). Dit cijfer is afkomstig uit buitenlands onderzoek en van toepassing zowel op specialisten als op huisartsen (erkende huisartsen en huisartsen-in-opleiding). Er zijn vooralsnog geen cijfers beschikbaar uit Vlaanderen of België. Het doel van dit onderzoek is dan ook we meer inzicht verwerven in (de motivaties tot) zelfmedicatie door Vlaamse huisartsen.
 
We schatten dat het invullen van de enquête ongeveer tien minuten in beslag zal nemen.  Mogelijk komt u op basis van uw antwoorden op deze vragenlijst in aanmerking voor een kwalitatief vervolgonderzoek. Indien dit zo is, kan u op het einde van de vragenlijst aangeven of u al dan niet wil deelnemen aan het vervolgonderzoek. Het vervolgonderzoek bestaat uit een persoonlijk interview van maximaal 1u over uw medicatiegebruik en het aanvullend toepassen van niet-medicamenteuze strategieën. Als u bereid bent deel te nemen, contacteren we u voor een afspraak.
 
De resultaten van deze bevraging worden enkel gebruikt in het kader van deze studie. De data worden anoniem verwerkt en na afloop van het onderzoek vernietigd. Het onderzoek werd goedgekeurd door de commissie medische ethiek van de Universiteit Antwerpen op 11 april 2018.
 
U wordt doorverwezen naar de enquête door hier te klikken. 
Aarzel niet om mij te contacteren in geval van bijkomende vragen.
 
Ik wens u reeds bij voorbaat te danken voor uw deelname aan het onderzoek,

Dr. Debeuckelaere Ruth, huisarts in opleiding, wijkgezondheidscentrum De Vlier - Truweelstraat 114, 9100 Sint Niklaas, +32 496 311 737, ruth.debeuckelaere@ugent.be
 
Promotor: Dr. Kris Van Den Broeck - Vakgroep Eerstelijns- en Interdisciplinaire zorg.
Universiteit Antwerpen - Universiteitsplein 1, B2610 Antwerpen - 03/265 29 43
 
Co-promotor: Prof. Dr. Hilde Bastiaens – Vakgroep Eerstelijns –en Interdisciplinaire zorg
Universiteit Antwerpen - Universiteitsplein 1, B2610 Antwerpen - 03/265 29 43​