Enquête: welke rol speelt u als huisarts in het proces van werkhervatting na burn-out?

Studenten van de Antwerp Management School vragen uw hulp met het invullen van een korte enquête. Hiermee wil men om inzicht krijgen in de rol die de verschillende steunactoren kunnen spelen in het proces van werkhervatting na burn-out. Tevens wil men de noden en behoeften in kaart brengen van deze steunactoren zelf.

Tussentijdse resultaten in hun onderzoek over werkhervatting na een burn-out tonen aan dat het zorgpad van een persoon met burn-out heel divers kan zijn. Arbeidsartsen, huisartsen, klinisch psychologen, (stress en burn-out) coaches, kinesisten, kunnen allen, vanuit de formele of informele zorg, een rol spelen. Tevens laten de resultaten zien dat vanwege de vele actoren werkhervatting na een burn-out een complexe zaak kan zijn.

Invullen van deze vragenlijst neemt maximaal 10 minuten in beslag. Daarmee draagt u bij aan kennisontwikkeling op dit thema met uiteindelijke doelstelling een oplossing te ontwerpen die mensen bij werkhervatting na een burn-out kan helpen.

Deelnemen aan de enquête kan hier.

 

Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking!

Eva Geluk, David Stuer, Remco Lenstra
Onderzoeksteam Stress en Burn-out
Antwerp Management School

 

De bevraging kadert in een onderzoeksproject van Antwerp Management School over re-integratie na burn-out (in samenwerking met Mensura en de Vereniging voor Erkende Stress en Burnout Coaches, en gesteund door ESF-fondsen) waarbij de focus ligt op de werknemer die terugkomt na burnout, als op de mensen in zijn/haar context.