Enquête: toepassing detectie van CRP en PCT

Het spinoff bedrijf Antelope diagnostics van de universiteit Gent wil goedkope, accurate medische testen op de markt brengen. Eén van hun nieuwe toepassingen is de detectie van CRP (gekoppeld met PCT) om bacteriële infecties te identificeren in de huisartspraktijk. Om een correcte inschatting te maken van het potentieel van deze toepassing, werd een korte enquête opgesteld voor huisartsen.

Met de nieuw ontwikkelde technologie is Antelope diagnostics in staat simultaan verschillende biomerkers goedkoop, snel en accuraat te detecteren. De technologie bestaat uit een herbruikbaar uitleestoestel dat wegwerptesten uitleest. Ze mikken op een prijs van 50 euro voor het uitleestoestel en 15-25 euro per wegwerptest. Eén wegwerptest kan verschillende biomerkers gelijktijdig opmeten.

Eén van de beoogde toepassingen is een test die bacteriële infecties van virale kan onderscheiden en zo onnodig antibioticagebruik verhindert. Hiervoor beogen ze de simultane detectie van C-reactief proteïne (CRP) en procalcitonine (PCT). Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat deze combinatie superieur is aan een test die enkel CRP detecteert. Deze test meet zowel CRP als PCT kwantitatief op en is uitvoerbaar met bloed afkomstig van een vingerprik. Het uitvoeren van de test duurt enkele minuten, het resultaat wordt binnen het kwartier gegenereerd.

Om een correcte inschatting te maken van het potentieel van deze toepassingen, wordt de input van huisartsen gevraagd, vandaar deze vragenlijst. Alvast bedankt om tijd te nemen om dit in te vullen!

De link naar de enquête is: https://goo.gl/forms/82zjmmw4EUBIIcMW2

Voor bijkomende informatie: contacteer daan.martens@antelope-dx.com