Enquête: Palliatieve zorg bij niet-Westerse allochtonen

In het kader van zijn masterproef Huisartsgeneeskunde brengt Frederik Kao de ervaringen van Vlaamse huisartsen met palliatieve patiënten van een niet-Westerse achtergrond in kaart middels een online-enquête.

Het invullen ervan neemt maximum 10 à 15 minuten in beslag. De resultaten worden strikt anoniem verwerkt. 

Klik hier voor de link naar de vragenlijst.

Voor vragen en informatie kan u steeds een mail sturen naar dr.frederik.kao@gmail.com

Indien u graag op de hoogte wilt blijven van de resultaten, kunt u dit tevens via hetzelfde email-adres laten weten.