Enquête over nomenclatuurkennis bij Vlaamse huisartsen en HAIO's

In het kader van zijn masterthesis voert Ruben van Gemert, Huisarts in Opleiding aan de Vrije Universiteit Brussel, een onderzoek over de nomenclatuurkennis bij Vlaamse Huisartsen en HAIO’s.

Een online enquête is deel van dit onderzoek.

Enquête

De enquête bevraagt de nomenclatuurkennis bij Vlaamse huisartsen en HAIO’s. Dit in het kader van de masterthesis ‘Nomenclatuurkennis bij Vlaamse Huisartsen en HAIO's: werk aan de winkel?’.

De vragenlijst zal <10 minuten in beslag nemen en bevat, naast een aantal personalia, vijf casussen die toetsen naar de nomenclatuurkennis bij de Vlaamse huisartsen en HAIO’s.

Deelnemen kan via deze link.