Enquête over euthanasie

Wat is de rol van de huisarts bij euthanasie en hoe is uw kennis? Het invullen van deze vragenlijst duurt minder dan 10 minuten.  

In het kader van een masterproef voert Bernadette Humy een onderzoek uit naar de kennis van euthanasie bij Vlaamse huisartsen. Via de volgende link vindt u de enquête terug:

https://minf.vub.ac.be/survey/index.php/746831?lang=nl

Dank zij het onderzoek en uw antwoorden kunnen we de opleiding over euthanasie optimaliseren.

Alvast bedankt voor uw welwillende medewerking!