Enquête: oppikken van vroege signalen van ontwikkelingsstoornissen

De UGent werkt in opdracht van RADAR (Het Netwerk Geestelijke Gezondheid Kinderen en Jongeren Oost-Vlaanderen) aan een project rond het oppikken van vroege signalen van ontwikkelingsstoornissen bij kinderen tussen 0 en 6 jaar door professionelen. De bedoeling is om een handleiding te maken die kan helpen om deze signalen vroeger op te pikken. Hiervoor wordt uw input gevraagd a.d.h.v. een korte vragenlijst.

Naar aanleiding van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid kinderen en jongeren van de federale regering werd RADAR (Het Netwerk Geestelijke Gezondheid Kinderen en Jongeren Oost-Vlaanderen) opgericht. Het netwerk zet in op gezondheidspromotie, preventie, vroegdetectie en interventie, zorg, inclusie en het versterken van expertise. Onderzoekers van de Universiteit Gent werken in opdracht van RADAR aan een project rond het oppikken van vroege signalen van ontwikkelingsstoornissen bij kinderen tussen 0 en 6 jaar door professionelen die vaak met jonge kinderen in contact komen.

De bedoeling van het project is om een handleiding te maken die kan helpen om deze signalen vroeger op te pikken. Hiervoor is het belangrijk om zicht te krijgen op de mate waarin deze signalen momenteel opgemerkt worden. Daarvoor werd een korte online vragenlijst opgesteld. Één van de belangrijkste doelgroepen is artsen. Om een goed beeld te krijgen van de huidige situatie en beter te kunnen inschatten wat een werkbare handleiding zou zijn, is het belangrijk om een voldoende grote groep artsen te bereiken.

U kan de vragenlijst bereiken via deze link: https://limefppw.ugent.be/limesurvey271/index.php/898467?lang=nl

Meer info of vragen? Contacteer Sara Van der Paelt, Faculty of Psychology and Educational Sciences, +32(0)9-264 64 72