Enquête: noden in het omgaan met psychosociale problemen van kankerpatiënten

Wat heeft u nodig om kankerpatiënten goed te kunnen ondersteunen? Neem deel aan deze korte enquête, in opdracht van minister Vandeurzen, en laat weten waar u als huisarts nood aan heeft in het omgaan met psychosociale problemen van kankerpatiënten.

Het Cedric Hèle Instituut voert, in opdracht van minister Vandeurzen, een onderzoek naar de noden van de eerstelijnszorgverleners in het omgaan met psychosociale problemen van kankerpatiënten. Dit onderzoek kadert binnen de ontwikkelingen van de eerstelijnszorg.

Ook uw mening is belangrijk! Neem deel door deze korte enquête in te vullen tegen 15 september 2017. Dit duurt slechts 10 minuten.

Indien u niet wenst deel te nemen aan de enquête, kan u hier met één muisklik de reden daarvoor aangeven.

Deze enquête is in de eerste plaats bedoeld voor alle eerstelijnszorgverleners, nl. huisartsen, thuisverpleegkundigen/verzorgenden, maatschappelijk werkers, psychologen, kinesisten, apothekers, poetshulpen,... Ook verantwoordelijken van deze doelgroepen mogen de vragenlijst invullen.

Meer informatie op www.chicom.be of via  Ellen Daly (ellen.daly@cedric-heleinstituut.be).