Enquête: Minimale competenties in de huisartsenwachtpost

In een wachtpost moeten de zittende huisartsen een minimum set competenties beheersen en uitvoeren. De huisarts moet zich ook voldoende zeker en vaardig voelen bij deze competenties. Om deze set te definiëren, wordt uw mening gevraagd!

Op een spoeddienst melden nog te vaak patiënten aan die door een huisarts behandeld kunnen worden. In een wachtpost moeten de huisartsen dan wel een minimum set competenties beheersen en uitvoeren.

Welke competenties moeten door de huisarts worden beheerst op een wachtpost? Geef uw mening via deze enquête:

Formulier invullen

Dit is een thesisonderzoek in kader van de huisartsenopleiding.

Haio's: Bart Claes, Elisabeth Decarne, Jonas Massa, Sanne Radoes
Promoter: Prof. Dr. Birgitte Schoenmakers