Enquête: Medicatieafbouw bij patiënten met dementie in een rustoord

Neem nu deel aan dit onderzoek naar het medicamenteus beleid bij patiënten met dementie (Alzheimer’s dementie, vasculaire dementie, Parkinson’s dementie en fronto-temporale dementie) in een rust- en verzorgingstehuis (RVT)! Dit zal ongeveer 15 minuten van uw tijd in beslag nemen.

De betekenis van de resultaten van deze vragenlijst wordt nadien getoetst aan de hand van interviews. Hiervoor kan u, indien u hiervoor interesse heeft, in de toekomst gecontacteerd worden.

Alvast bedankt voor uw tijd!

Rebecca Van den Brande
2de jaars HAIO