Enquête: Kennis van huisartsen over bedplassen

Beste huisarts

Ik ben Lisa Haegeman, 3e master geneeskunde studente aan de KU Leuven. Graag vraag ik uw deelname aan mijn masterpaper: Kennis over de pathofysiologie en behandeling van bedplassen bij eerstelijnsartsen.

In samenwerking met de artsenkrant en Prof. Dr. Bogaert, kinderuroloog in het UZ Leuven, doen we een enquête bij artsen uit de eerstelijnszorg omtrent hun kennis van bedplassen. Deze enquête werd reeds eerder afgenomen in 1999 en 2012, waaruit bleek dat de kennis op veel vlakken onvoldoende was. In navolging hiervan zijn enkele initiatieven opgezet om deze kennis uit te breiden. Met deze nieuwe vragenlijst willen we de efficiëntie van deze initiatieven omtrent bedplassen graag evalueren.
 
U kunt de vragenlijst hier invullen. Hij bestaat uit een 20-tal meerkeuzevragen en vraagt slechts 2 minuten tijd. Na afloop worden 50 bioscooptickets en een FitBit Charge 2 activity tracker geloot onder de deelnemers.
 
Indien u vragen heeft of een verdere uitleg wenst, mag u me steeds contacteren op lisa.haegeman@student.kuleuven.be

Alvast bedankt!

Lisa Haegeman
3e master geneeskunde KU Leuven

​en  

Prof. Dr. Bogaert
Kinderuroloog UZ Leuven