Enquête 'Kennis omtrent de wettelijke bepalingen van het GMD bij huisartsen'

Deel in slechts 5 vragen uw kennis omtrent de wettelijke bepalingen van het Globaal Medisch Dossier (GMD) en de gegevens nodig voor registratie bij de zorgtrajecten.

Deze vragenlijst werd opgesteld in het kader van een masterproef voor het behalen van de master in Geneeskunde. Het onderzoek richt zich tot alle Nederlandstalige erkende huisartsen.

De vragenlijst bestaat uit vijf korte vragen en zal slechts drie minuten tijd in beslag nemen. Voor elke vraag zijn er meerdere goede antwoorden mogelijk.

Er zal niet gevraagd worden naar persoonlijke gegevens. Deze enquête en de verwerking hiervan verloopt dus volledig anoniem.

De online enquête kan u terugvinden via deze link:

https://minf.vub.ac.be/survey/index.php/172997?lang=nl

Alvast bedankt op voorhand voor uw tijd!

Linde Rutten
4e master huisartsgeneeskunde
Vrije Universiteit Brussel
Promotor: Prof. Dr. Devroey