Enquête 'Huisarts en milieu'

Volgens ‘The Lancet Commission on pollution and health’ waren ziekten door milieuvervuiling in 2015 wereldwijd verantwoordelijk voor zo’n 9 miljoen vroegtijdige overlijdens, 3 maal meer dan de overlijdens door AIDS, malaria en tbc samen. Hoe kan de huisarts rekening houden met de mogelijke invloed van het fysico-chemisch milieu bij de preventie, diagnose en behandeling van ziekten?

Milieu en gezondheid is een thema dat niet meer weg te denken is in onze maatschappij. Ondanks deze kennis lijkt het erop dat het vakgebied milieugeneeskunde tot nu toe slechts een zeer beperkte concrete invulling krijgt in de dagelijkse praktijkvoering van de huisarts. Als Haio wil Djamila Timmermans in haar Manama-thesis stilstaan bij volgende vraag: ‘Hoe kan de huisarts rekening houden met de mogelijke invloed van het fysico-chemisch milieu bij de preventie, diagnose en behandeling van ziekten?’

Hierbij is het natuurlijk interessant om meer te weten te komen over uw standpunt als huisarts, omtrent milieu en gezondheid. Interesseert dit onderwerp u? Vindt u dat u over voldoende wetenschappelijke informatie beschikt over milieublootstellingen om er tijdens de consultatie mee aan de slag te gaan? Hoe benadert u vandaag het thema milieu en gezondheid met uw patiënten? Zou u een praktijkgids of advies een meerwaarde vinden voor uw praktijkvoering?

De enquête vindt u via volgende link: https://www.survio.com/survey/d/D7Q6G2T2F7U1F6W6Y#.WfWu2nP613M.email

Een samenvatting van de resultaten kan u vanaf september 2018 terugvinden op de website van het Icho, www.icho.be.

Alvast bedankt voor uw medewerking!