Enquête: huidige zorg voor slachtoffers van seksueel geweld

Neem nu deel aan dit interessante onderzoek van Anke Vandenberghe, tweedejaars huisarts in opleiding aan de Universiteit van Gent, naar de huidige zorg voor slachtoffers van seksueel geweld op eerstelijnsniveau in Oost-Vlaanderen! Deze online vragenlijst neemt zo'n 30 minuten in beslag.

Het doel van het onderzoek is om concrete aanbevelingen en klinische richtlijnen gericht voor de eerstelijnsgezondheidszorg in samenwerking met de zorgcentra na seksueel geweld op te stellen en te publiceren.

Om een zo uitvoerig mogelijk onderzoek te voeren, zal gebruikt gemaakt worden van een gemengde methode met zowel een kwantitatief als kwalitatief luik. Met het kwantitatieve luik wensen we door middel van een online vragenlijst de huidige zorg voor slachtoffers van seksueel geweld in eerste lijn in kaart te brengen. 

Meer informatie vindt u in de begeleidende brief en de informatiebrief betreffende het kwalitatieve onderzoek.