Enquête: Dementie bij ouderen met migratieachtergrond in de huisartsensetting

Vul deze boeiende enquête in over dementie bij ouderen met een migratieachtergrond in de huisartsensetting! Invullen neemt slechts 3 minuten in beslag.

Detectie van dementie bij mensen met mensen met een migratieachtergrond is een ondergediagnosticeerd en onderbehandeld probleem. Bovendien voorspelt men de komende jaren een exponentiële toename. Tegen 2030 zou de prevalentie van dementie in deze populatie dubbel zo snel toenemen dan deze in de autochtone populatie. Hierop voortbouwend kwam het idee om aan dit onderwerp een masterpaper te besteden die de prevalentie, diagnostiek, en barrières bij detectie van dementie in deze populatie bestudeert.

Het eerste deel van dit onderzoek bestaat uit een online enquête, die bedoeld is om een algemeen beeld te krijgen over dit onderwerp in de huisartsensetting.

Het is belangrijk dat we aan een voldoende aantal enquêtes komen om representatieve conclusies te trekken. Daarom zou ik het ten zeerste appreciëren als u hieraan eventjes zou willen meewerken. U bent hier slechts 3 minuutjes mee bezig. Deze vragenlijst wordt bovendien volledig anoniem beantwoord en er wordt geen info over individuele patiënten bevraagd.

Alvast hartelijk dank.

Met vriendelijke groeten,
Tom Robben, student Geneeskunde
Prof dr Schoenmakers, huisarts, ACHG