Enquête: de impact van eHealth op het welbevinden van huisartsen

Neem nu deel aan dit interessante masterproefonderzoek (Master Handelswetenschappen - Management & Informatica) rond eHealth! Het invullen van deze enquête neemt slechts 3 minuten in beslag. 

Met dit onderzoek tracht men te achterhalen wat de eventuele impact is van het gebruik van eHealth-diensten op het welbevinden van huisartsen.

Het zou mijn onderzoek ten goede komen indien u deze vragenlijst zou invullen! Dit neemt slechts 3 minuten in beslag. De verwerking van de vragen gebeurt volledig anoniem.

Alvast bedankt!

Hendrik De Moor
hendrik.demoor@ugent.be