Enquête: attitudes en perceptie van huisartsen over dementie

Tweedejaars Huisarts in Opleiding Tom Verhellen vraagt uw medewerking aan zijn masterproefonderzoek naar dementie. Hierbij peilt hij naar uw attitudes en perceptie omtrent verschillende aspecten rond de diagnose en management van dementie.

In deze korte vragenlijst die slechts 10 minuten van uw tijd in beslag neemt, geeft u bij 19 stellingen aan in welke mate u akkoord gaat. U kan ook beslissen om er niet op te antwoorden. 
 

Achtergrond

In het geactualiseerd dementieplan (2016-2019), opgesteld door de Vlaamse Regering, zet de regering volop in op een genuanceerde beeldvorming omtrent het dementiethema. Heel vaak komt enkel de negatieve zijde van de aandoening aan bod. Hieruit volgde de campagne 'Vergeet dementie, onthou mens' (https://onthoumens.be/). Deze campagne heeft zich gebaseerd op een publicatie van de Koning Boudewijnstichting, die naging wat de framing of beeldvorming is van dementie in onze maatschappij. 

Als huisarts kan u een van de personen zijn die kan helpen om de beeldvorming van deze aandoening bij te sturen in de maatschappij door een positieve communicatie met uw patiënt. Om de beeldvorming omtrent dementie na te gaan bij artsen dient u bij de 6 frames en counterframes aan te geven in welk beeld u zich het beste kan vinden. 

Klik hier voor meer informatie.

 

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Verhellen Tom - verhellentom@gmail.com
Huisarts in opleiding

Promotor: Prof. Dr. Mirko Petrovic
Co-promotor: Dr. Tom Poelman