Enquête ‘Antibiotica voor acute respiratoire infecties in de huisartspraktijk'

Resistentie aan antibiotica is een belangrijk probleem. In welke mate volgen huisartsen de BAPCOC-richtlijnen hierover? Vul deze online enquête in over de LAATSTE patiënt met een acute respiratoire infectie van de bovenste en/ of onderste luchtwegen, die bij u op consultatie kwam.

In het kader van een masterproef af binnen de huisartsgeneeskunde aan de VUB wordt onderzoek gevoerd naar ‘Antibiotica voor acute respiratoire infecties in de huisartspraktijk: vergelijking tussen het voorschrijfgedrag en de BAPCOC-richtlijnen.’ 

Resistentie aan antibiotica is een belangrijk probleem. Om hier iets aan te kunnen veranderen, is het nuttig te weten in welke mate huisartsen de BAPCOC-richtlijnen hierover volgen. Verder zal er ook navraag gedaan worden naar de redenen om eventueel af te wijken van de richtlijnen om zo het probleem beter te begrijpen en in de toekomst aan te pakken.

Graag vraag ik hiervoor uw medewerking. Ik vraag u deze vragenlijst in te vullen over de LAATSTE patiënt met een acute respiratoire infectie van de bovenste en/ of onderste luchtwegen, die bij u op consultatie kwam.

Het invullen van deze enquête neemt een 5-tal minuten in beslag en gebeurt volledig anoniem.

De online-enquête kan u vinden via de volgende link: 

https://minf.vub.ac.be/survey/index.php/413556?lang=nl

Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking

Caro Van Cutsem (4e master geneeskunde - huisarts)

Prof. Dr. Dirk Devroey (promotor)