Elektronische gegevensuitwisseling met ziekenhuizen

U zag misschien al heel wat berichten verschijnen inzake elektronische gegevensuitwisseling tussen ziekenhuizen en doorverwijzers (point-to-point communicatie), waaronder niet in het minst de huisartsen. We zijn van oordeel dat huisartsen niet het slachtoffer mogen worden van een concurrentiestrijd tussen Medibridge en Health Connect.

 

Het is de keuze van de Gentse ziekenhuizen om, tegen eind 2013, te streven naar 100% versturing via de e-Healthbox. Totdat de geaccrediteerde pakketten zelf kunnen uitlezen uit de e-Healthbox zijn de ontvangers aangewezen op ondersteuning door Medimail en/of Hector.

 

Omdat het Lokaal Multidisciplinair Netwerk (LMN) vaststelde dat in sommige regio’s ziekenhuizen hun contracten met Medibridge reeds hebben stopgezet, stelden we ons de vraag welke keuzes de Gentse ziekenhuizen in de nabije toekomst zullen maken. Een brute stop van de contracten met Medibridge zou betekenen dat huisartsen (ongeveer 80% van de huisartsen uit onze regio werkt met Medimail) verslagen niet meer elektronisch zouden ontvangen. Net daarom vroeg het LMN om zo veel mogelijk transparantie en de garantie op goede elektronische gegevensuitwisseling.


Zowel het UZ Gent als het AZ Maria Middelares lieten ons weten dat zij beide systemen (Medimail en Hector) zeker tot eind 2014 zullen ondersteunen. Welke opties er vanaf 2015 genomen worden, is nog niet duidelijk. Het AZ Jan Palfijn ondersteunt momenteel beide systemen, maar evalueert Medibridge in het 1ste kwartaal van 2014. Ook het AZ Sint-Lucas ondersteunt momenteel beide systemen, maar kan nog geen bevestigde plannen voor de (nabije) toekomst geven.

 

We volgen het verder op!