Een effectief navormingsprogramma voor huisartsen?

Een navorming Diabetes Mellitus werd aangeboden aan de lokale navormingsgroepen binnen het werkingsgebied van het Lokaal Multidisciplinair Netwerk (LMN) Samen in Zorg, in de periode van januari 2013 tot en met juni 2013.

Vanuit een bekommernis voor kwaliteitsvolle navorming en vanuit de vaststelling dat er ruimte is voor verbetering in het huidige navormingsaanbod voor huisartsen zette het LMN, samen met de Werkgroep Navorming van de Huisartsenvereniging Gent (HVG), een vernieuwend proefproject op in de Gentse regio. Deze ‘nieuwe’ navorming werd opgebouwd rond theoretische modellen.

Met dit project werden belangrijke stappen gezet in het initiëren en evalueren van een nieuwe manier van navorming, al is de weg nog lang.

Het evaluatie-rapport van dit project kan hier geraadpleegd worden.