E-learning: Detectie en behandeling van suïcidaal gedrag

Op de Suïcidepreventie-reflex-website van Zelfmoord1813 vindt u een e-learning aanbod gebaseerd op de multidisciplinaire richtlijn voor de detectie en behandeling van suïcidaal gedrag.

In 4 modules wordt een antwoord gegeven op belangrijke klinische vragen aan de hand van de SP-Reflex. Elke module is opgebouwd uit een e-learning met de theorie van de module en een casus met oefeningen.

Bij invullen van een RIZIV-nummer kan accreditatie worden bekomen. Om in aanmerking te komen voor accreditering, dient zowel de e-learning als de praktijkoefening doorlopen te worden.

Meer info over de richtlijn en de e-learning via de website van de suïcidepreventie-reflex.