Drychild studie bij kinderen met bedplassen

Het UZ Gent start met een studie DRYCHILD bij kinderen met bedplassen die nog nooit eerder behandeld werden hiervoor. Gezien de huisarts vaak het eerste contact heeft met het kind en de ouder, wordt actief gevraagd om door te verwijzen naar deze studie. De huisarts kan een meerwaarde bieden om kinderen in de 1e lijn beter te helpen met bedplassen.

De Drychild studie is een studie vanuit de Universiteit Gent en het Universitair ziekenhuis Gent, in samenwerking met de Universiteit van Aarhus (Denemarken). Er wordt onderzocht of thuisregistraties van drink- en plasschema’s kan helpen, om een keuze te maken tussen plaswekker of medicijnen (Minirin melt – Desmopressine). Beide behandelingen worden als evenwaardig beschouwd, maar voor het individuele kind betere resultaten geven, naargelang de onderliggende pathologie.

Hiervoor zoeken wij kinderen tussen 6-14 jaar die 3 of meer avonden per week een ongelukje hebben ’s nachts, droog zijn overdag en geen darmproblemen hebben.

Bovendien mogen ze nog nooit eerder behandeld zijn voor bedplassen.

De patiënt komt 3 x op bezoek in het UZ Gent.

De kinderen worden verdeeld in 2 groepen. In de ene groep worden de kinderen behandeld met ofwel alarm of medicijnen, afhankelijk van loting. In de tweede groep kiezen we voor behandeling op basis van een plaskalender thuis, waar kinderen met een kleine blaas een plaswekker en kinderen met een hoge nachtelijke urineproductie medicatie ontvangen.

Wat zijn de voordelen voor de patiënt?

  • Het  kind kan gratis een behandeling met plaswekker en/of behandeling met Minirin melt krijgen gedurende 8 weken
  • Begeleiding door het pediatrisch uro-nefrologisch team UZ Gent, gespecialiseerd in bedplassen

Wat zijn de voordelen voor u?

  • Indien gewenst, blijft U de hoofdbehandelaar en verwijzen we de patiënt terug voor verdere opvolging voor het bedplassen, indien het kind niet droog is. Dit kan in samenspraak en verder overleg vanuit het UZ Gent.
  • U helpt de wetenschap vooruit!

Mogen wij u vragen om uw medewerking?

Indien u een kind/ouder zou zien die interesse heeft, kan er vrijblijvend contact opgenomen worden via drychild@uzgent.be