Draaiboek voor een pragmatische aanpak van overgewicht

Het kenniscentrum Eetexpert.be stelde vandaag een draaiboek voor om de aanpak van overgewicht en obesitas door de huisarts te verbeteren. Huisartsen kaarten het probleem bij hun patiënt niet altijd aan, omdat ze zelf niet goed weten hoe het dan precies verder moet.

Een kleine helft van de Belgische bevolking (47%) heeft overgewicht - obesitas (een BMI van 30 of meer) treft een goede 14%. Dat zijn cijfers uit de gezondheidsenquête. De huisarts pakt nu overgewicht vooral aan wanneer er problemen ontstaan: diabetes, een cardiovasculaire aandoening, ... . De risico's van overgewicht bestrijden, komt vaak neer op het aanpassen van voedingsgewoonten en levensstijl - en dat is een werk van lange adem. De patiënt daarbij begeleiden is een complexe taak die je beter ook niet alleen aanvat. Je moet als huisarts kunnen terugvallen op een multidisciplinair netwerk. Om tools te ontwikkelen die voor de huisarts deze vragen kunnen beantwoorden, zocht Eetexpert.be hulp bij de huisartsen zelf.

De bestaande richtlijnen werden up-to-date gebracht en op basis daarvan werd een draaiboek voor de huisarts samengesteld. Dat draaiboek kan worden geraadpleegd op www.eetexpert.be.