Deel uw ervaringen en tips en draag zo bij aan de ontwikkeling van een waardevolle communicatietool!

Deel uw ervaringen, tips en feedback i.v.m. de communicatie met kwetsbare groepen en help zo mee aan de ontwikkeling van een waardevolle communicatietool! Dit onderzoek maakt deel uit van het project ‘Help, op bezoek bij de dokter!’. Het invullen van de enquête neemt ongeveer 10 minuten van uw tijd in beslag en de verwerking van de resultaten verloopt volledig anoniem. 

 

Ik voel mij ziek, hoe kan ik mij beter voorbereiden op mijn doktersbezoek?
Hoe leg ik uit aan de dokter waarom ik mij ziek voel?
Hoe kan ik beter begrijpen wat de dokter me vertelt?
Hoe kan ik mezelf de juiste nazorg geven?

Op bezoek gaan bij de huisarts is geen gemakkelijke opdracht, zeker voor personen met een mentale beperking. Informatieverzameling en -overdracht is vaak een uitdaging voor beide partijen. Het gebruik van moeilijke woorden, het tempo waarmee de informatie wordt gegeven/ kan worden verwerkt en een gebrek aan structuur en visualisatie op maat kan bij patiënten zorgen voor verwarring, waardoor belangrijke informatie verloren gaat.
Om de communicatie-uitwisseling vóór, tijdens en na het doktersbezoek te verbeteren ontwikkelen we graag een leidraad. Een interactieve tool die we beschikbaar willen stellen via meerdere (online) kanalen voor alle huisartsen, patiënten met een mentale beperking en hun zorgnetwerk.

In een volgende fase kan de tool ook in gebruik worden genomen door andere kwetsbare groepen; anderstaligen, patiënten met taal- en spraakstoornissen,... .

‘Help, op bezoek bij de dokter!’ is een nieuw project dat financiële steun krijgt van het Fonds Dr. Daniël De Coninck (Koning Boudewijnstichting) om de gezondheidsvaardigheden te verbeteren in de eerstelijnszorg. Het is een initiatief dat wordt getrokken door VFG vzw Oost-Vlaanderen, vereniging voor personen met een handicap, in samenwerking met de dienst Gezondheidsbevordering van Bond Moyson Oost-Vlaanderen.

 

Helpt u ons mee?!

Interesse? Vul dan zeker de vragenlijst in om het project ‘Help, op bezoek bij de dokter!’ mee vorm te geven. Het invullen zal ongeveer 10 minuten van uw tijd innemen en de verwerking van de resultaten verloopt volledig anoniem. Uw geïnvesteerde tijd zal bijdragen tot een waardevolle communicatietool.

Alvast bedankt voor uw medewerking aan dit project.

We kijken uit naar uw tips, ervaringen en feedback!  

Team VFG Oost-Vlaanderen