COVID-testcentrum op site Jan Palfijn

Op maandag 17 augustus opende een COVID-testcentrum op de site van het Jan Palfijnziekenhuis. Hier kunnen asymptomatische patiënten terecht die zich moeten laten testen (omwille van een hoogrisicocontact, terugkeer uit rode zone, i.k.v. een pre-op onderzoek, ...). Bevraag dus goed voor u uw patiënt doorstuurt naar het testcentrum of hij al dan niet symptomen heeft. 

Dit wordt ook bevraagd bij het maken van de afspraak online of via de telefoon. Het kan dus zijn dat uw patiënt opnieuw met u contact opneemt als blijkt dat hij symptomen heeft en er hierdoor geen afspraak kon gegeven worden in het testcentrum. Deze patiënt kan dan wel terecht in het triagecentrum in Gentbrugge, waarvoor u voor de verwijzing een eForm opmaakt en telefonisch een afspraak maakt.
 

Kan uw patiënt zich niet verplaatsen én kan u zelf niet aan huis een staalafname doen? Vraag dan een huisbezoek voor een COVID-test aan! We kunnen hiervoor beroep doen op het consortium van thuisverpleegdiensten:

  • Verwittig triage- of testcentrum: zij doen aanvraag bij de thuisverpleging
  • U stuurt ook voor deze staalafname een eForm door naar het triage- of testcentrum en u volgt het resultaat op
     

Hieronder vindt u een overzicht i.v.m. het testcentrum. Meer info vindt u op gent.testcovid.be.