Coronalert: applicatie voor contactopvolging

Vanaf eind september stelt de Belgische overheid de app “Coronalert”, een applicatie voor contactopvolging, ter beschikking van de Belgische burger. Met deze app kan er via de mobiele telefoons op een privacyvriendelijke manier opgevolgd worden wie met wie in nauw contact kwam. Dit gebeurt door de uitwisseling van anonieme codes.

Wanneer een app-gebruiker positief test op Covid-19, worden met behulp van deze codes andere app-gebruikers verwittigd die in nauw contact kwamen met de patiënt. Zo wordt opvolging mogelijk voor contacten die de gebruiker niet kent, of zich niet kan herinneren. Wie volgens de app een hoogrisicocontact had, wordt met aandrang gevraagd om een test te ondergaan en in quarantaine te gaan. Zij krijgen daarvoor via de centra voor contactopvolging een certificaat van quarantaine en een testcode. Aan personen met symptomen die mogelijk op Covid-19 wijzen, wordt gevraagd om contact te nemen met de huisarts.

Meer informatie over de werking van de app vindt u op: www.coronalert.be
 

Wat doet u als arts?


 

Wanneer u een Covid-19-test voorschrijft, gelieve dan steeds te vragen of de patiënt Coronalert gebruikt. Is dat het geval? Vraag dan aan de patiënt om in de app de knop ‘Genereer de code’ aan te klikken. De app vraagt dan of de patiënt symptomen heeft en zo ja, wanneer deze begonnen zijn. Help de patiënt om deze vraag te beantwoorden op basis van de anamnese die u uitgevoerd heeft. De app toont dan de testcode en de datum van start besmettelijkheid. Die testcode en datum van besmettelijkheid vult u in, in het gebruikelijke e-formulier ‘Melding en labo-aanvraag bij vermoeden van besmetting SARS-CoV-2-’. Dit bevat nu drie extra velden voor informatie over de app:

  • Identificatiecode coronalert-app: De code van 17 cijfers, die de Coronalert-app van de patiënt toont.
  • Datum besmettelijkheid coronalert-app: Datum van besmettelijkheid, te lezen op hetzelfde scherm.
  • Waarschuwing hoogrisicocontact ontvangen via coronalert-app? (ja/nee)

Meer info over het e-formulier: www.corona-tracking.info/huisartsen

Door de code van de app te linken aan de Covid-19-test, ontvangt de patiënt het testresultaat, positief of negatief, rechtstreeks via de app. Zo is de persoon sneller op de hoogte. De app geeft ook essentiële informatie mee in verband met de betekenis van het resultaat en de quarantaine. U dient wel nog het attest van werkonbekwaamheid voor de patiënt op te stellen (minstens 7 dagen na aanvang van symptomen in geval van een positieve test, eventueel langer indien er nog symptomen aanwezig zijn. Bij een negatief testresultaat wordt de duur van de werkonbekwaamheid gebaseerd op de klinische toestand).
 

Bron: https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_FAQ%20contact%20tracing_NL.pdf