Bewegen op Verwijzing: tijdelijk geen verwijsbrief en andere aanpassingen

Het is officieel. Bewegen Op Verwijzing gaat door na 2020. Er is een verlening van het huidige besluit van de Vlaamse regering tot en met 2022. 

Bewegen is belangrijk, niet alleen voor de mentale gezondheid, maar het komt ook het immuunsysteem ten goede en verlaagt de risicofactoren op COVID-19,… Om beweging in een dagelijks leefpatroon in te passen is de steun van een Bewegen Op Verwijzing-coach van enorm grote waarde. Daarom besliste de Vlaamse Regering om het huidige besluit te verlengen tot eind 2022. 

Op zich al goed nieuws maar daarnaast zijn er nog een aantal belangrijke verbeteringen.

Tijdelijk geen verwijsbrief voor Bewegen Op Verwijzing

Om u als huisarts te ontlasten en toch uw patiënten te ondersteunen en te motiveren om meer te bewegen tijdens deze drukke tijden heeft Domus Medica samen met het Vlaams Instituut Gezond Leven beslist dat er tijdelijk geen verwijsbrief nodig is van u als arts voor dit traject. De Bewegen Op Verwijzing-coach zal hiervoor de volgende werkwijze toepassen:
  1. De coach belt vóór het intakegesprek met u. 
    • Indien er contra-indicaties zijn of verdere onderzoeken nodig blijken, dan dient deze patiënt eerst naar u te gaan. 
    • Indien er geen contra-indicaties zijn of verdere onderzoeken nodig blijken dan kan de patiënt Bewegen Op Verwijzing opstarten. 
  2. Wanneer de coronacrisis gestabiliseerd is, neemt de patiënt contact op met u voor de verwijsbrief. De Bewegen Op Verwijzing-coach moet de ondertekende verwijsbrief bewaren.
  3. Tijdens de huidige maatregelen gaat de coaching corona-proof door. Er wordt veel gebruik gemaakt van coaching via telefoon of beeldbellen.

De Bewegen Op Verwijzing-coach blijft u en uw patiënten professioneel bijstaan zodat uw patiënten de best mogelijke zorg kunnen krijgen zonder u administratief te belasten. U blijft zoals gewoonlijk via verslaggeving op de hoogte van het traject dat uw patiënt zal afleggen. Natuurlijk kan u nog steeds een verwijsbrief maken tijdens het consult. Jouw impact op de attitude en motivatie van patiënten is van groot belang. 

Wat verandert er nog? 

Vanaf 2021 zullen alle artsen patiënten kunnen doorverwijzen naar een Bewegen Op Verwijzing-coach. Daarbij dient de huisarts wel steeds op de hoogte gebracht te worden. Omdat u als huisarts voor Bewegen Op Verwijzing nog steeds erg belangrijk blijft bij de opvolging op lange termijn, na de coaching. 

Verder onderzoekt het Vlaams Instituut Gezond Leven in de komende periode de mogelijkheid voor andere zorgverleners zoals kinesitherapeuten, diëtisten, … om patiënten door te verwijzen.

Tarieven?

Het bereiken van mensen in een kwetsbare situatie blijft een belangrijk aandachtspunt. De terugbetalingstarieven blijven daarom ongewijzigd.

Wat dan na 2022?

Het is de bedoeling om Bewegen Op Verwijzing na 2022 structureel te verankeren in Vlaamse regelgeving. Dat wil zeggen dat er geen vaste einddatum zal zijn. De voorbereidingen hiervoor zijn al gestart.