Bevraging over samenwerking huisartsen en psychologen

De SEL Zorgregio Gent wil zicht op krijgen op de manier waarop huisartsen samenwerken met eerstelijnspsychologen. Wilt u graag meewerken aan dit belangrijk onderzoek? Vul dan deze korte vragenlijst in.

Gezien het stijgend aantal contacten met personen met een psychologische problematiek, is er blijkbaar vooral bij de huisartsen nood aan een eerstelijns psychologische functie. De Vlaamse overheid stelt momenteel onvoldoende middelen ter beschikking om aan deze nood tegemoet te komen. Het netwerk “het Pakt Psy 107” Gent-Eeklo-Vlaamse Ardennen stelt zelf een 1,5 FTE  psychologische functie ter beschikking, 1 voor de regio Gent en een 0,5 voor de streek Vlaamse Ardennen. Anderzijds zien we dat de PAAZ-diensten in de Gentse ziekenhuizen als experiment elk een ambulante psycholoog ter beschikking stellen. Ook de lokale dienstencentra stellen vaak een (eerstelijns)psycholoog ten dienste van de artsen.

De huisartsen werken ondertussen wel vaker samen met zelfstandig gevestigde psychologen - al dan niet in een vast dienstverband. Zo zijn er groepspraktijken (eerstelijnspraktijken) die een vaste psychloog in dienst hebben, andere praktijken werken met een paar vaste psychologen of een vaste groepspraktijk psychologen.

Daarom vraagt de SEL aan de huisartsen om via hun kringen door te geven welke manier van werken u momenteel toepast in de samenwerking met de psychologen.

Wilt u graag meewerken aan dit belangrijk onderzoek? Het invullen van de lijst duurt ongeveer 5 minuten.

U hoeft enkel op deze link http://www.surveygizmo.com/s3/3133811/New-Survey te klikken en u komt automatisch in de vragenlijst terecht.

Mogen wij u vragen om de vragenlijst tegen 18/11/16 in te vullen?

Alvast bedankt voor uw bereidwillige samenwerking! U wordt op de hoogte gehouden van de resultaten van dit onderzoek.