Bevolkingsonderzoeken naar kanker opgeschort t.e.m. 26 april

Gezien de dringende noodzaak om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan en alle capaciteit van de gezondheidszorg voor de opvang van zieken te reserveren, werd in samenspraak met het Agentschap Zorg en Gezondheid beslist om het Bevolkingsonderzoek Borstkanker, Baarmoederhalskanker en Dikkedarmkanker op te schorten t.e.m. 26 april. Lees hier wat dit concreet inhoudt!

 

BEVOLKINGSONDERZOEK DIKKEDARMKANKER

Er worden tijdelijk geen uitnodigingen (en herinneringen) meer verstuurd. Mannen en vrouwen die ondertussen wel een uitnodiging hebben ontvangen, raden we aan om hun uitnodigingspakket te bewaren en de stoelgangtest pas terug te sturen nadat de corona-maatregelen worden opgeheven. Iets later deelnemen aan het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker heeft geen negatieve gevolgen.

Ziekenhuizen/artsen kunnen weigeren een coloscopie n.a.v. een afwijkende stoelgangtest in te plannen omwille van het niet-dringende karakter van het onderzoek. We volgen hiermee het advies in het noodplan en het advies van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

Mannen en vrouwen die nog een uitnodiging hebben ontvangen, en reeds een staal hebben opgestuurd naar het labo, ontvangen hiervan nog steeds het resultaat. Ook de huisarts ingevuld op het deelnameformulier ontvangt dit resultaat. Huidige dossiers worden afgewerkt. Na 26/04/2020 – en indien geen nieuw advies – ontvangen de mannen en vrouwen die normaal gezien een uitnodiging kregen tussen 17/03/2020 en 26/04/2020 zo snel als mogelijk een uitnodigingsbrief met afnameset.

Klik hier voor de meest actuele informatie.

 

BEVOLKINGSONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER

Het CvKO verstuurt geen brieven meer met het advies om een uitstrijkje te laten nemen tot 26 april. Vrouwen die nog een brief hebben gekregen, wordt gevraagd om te wachten met het plannen van een uitstrijkje tot na de Corona-epidemie.

De meest actuele informatie vind je hier.

 

BEVOLKINGSONDERZOEK BORSTKANKER

Het CvKO heeft in samenspraak met het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid beslist om alle afspraken in het Bevolkingsonderzoek Borstkanker op te schorten. Alle geplande afspraken vanaf maandag 16 maart t.e.m. donderdag 26 april 2020 zullen door het CvKO geannuleerd worden. De betrokken vrouwen worden hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht via een brief. We blijven bereikbaar via onze 0800 60 160 lijn om vragen van dames te kunnen beantwoorden.

Er worden voorlopig geen nieuwe afspraken ingepland totdat er meer duidelijkheid is. Voor alle nog lopende dossiers stellen we alles in het werk om deze zo snel mogelijk verwerkt te krijgen.

Raadpleeg deze webpagina voor de meest actuele informatie.