Algemene vergadering HVG 8 mei 2019

Op woensdagavond 8 mei 2019 vond de jaarlijkse  Algemene Vergadering van de HVG plaats in het Geuzenhuis. Bekijk hier het verslag, de presentatie en de resultaten van de stemming!

Er stonden heel wat belangrijke punten op de agenda, o.a. een toelichting bij de jaarverslagen van de kring, wachtdienst en het LMN, de bestuursverkiezingen en centrale inning op de wachtpost. Maar liefst 82 artsen waren aanwezig en nog 92 anderen lieten zich via een volmacht vertegenwoordigen.

Bedankt aan alle aanwezigen voor de talrijke opkomst en het enthousiasme!

Bijlage:

  • De presentatie (incl. resultaten stemming)
  • Het verslag