Alcohol & verslaving in Gent: krantje voor patiënten

Het preventieteam (alcohol en drugs) van CGG Eclips maakte n.a.v. de nieuwe Te Gek?!-campagne een krantje. In dit krantje heeft men heel wat getuigenissen, ervaringen en informatie verzameld over het thema alcohol & verslaving in Gent.

Het doel is om mensen te informeren over het aanbod van hulpverlening/preventie rond deze problematiek in Gent. Mensen die met vragen zitten over eigen gebruik of gebruik van personen in hun dichte omgeving kunnen d.m.v. deze krant de juiste organisaties en hulpverleners terugvinden. Zowel voor de huisartsen zelf als voor hun patiënten kan dit een hulpmiddel zijn om bij de juiste hulp terecht te komen. Het gaat van ambulante hulp tot residentiële hulp, maar ook omgevingszorg en zelfhulpgroepen komen aan bod. 

Naast de digitale versie, is er ook een gedrukte versie verkrijgbaar. Men wil deze graag onder de huisartsenpraktijken verspreiden. Interesse? Neem dan contact op met Amber Pynket.